• I spent a lot of my spare time climbing and using gradient descent •

Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde sizlerle gerçek zaman ne demek, gerçek zamanlı sistem nedir, bunların üzerine konuşacağız. Bu yazımız diğerlerine göre nispeten daha farklı olacak ve bir kaç terimin anlamlarını açıklıyor olacağım. Teknik terim hazinemizi geliştiriyor olmanın bizler için büyük bir artı olduğunu düşünüyorum çünkü doğrudan bu terimleri kullanmıyor olsak bile…

Herkese selamlar. Bu yazımda sizlere LSTM (Long Short Term Memory) tabanlı Yinelemeli Sinir Ağları (RNN) ile müzik üretimi üzerine bildiklerimi aktarmaya çalışacağım. Gelin öncelikle modeli geliştirmekte kullandığımız veri setinin temelde ne tür bilgiler içerdiğini irdeleyelim.

Veri Seti Üzerine

Hepimizin de bildiği üzere müzikler notalar ile temsil edilmektedir. Ben veri seti olarak Do, Re…

Machine Learning domain is very fascinating and it is becoming very powerful and useful technology in today’s world. Even if you are not directly working on machine learning, in somehow you can touch some part of machine learning in any project. Since machine learning is a very wide open space…

What is AI?

Nowadays, lots of people are all thinking like and be worried like;

“Will a robot take my job in the future? How is artificial intelligence likely to change my job in the near future? Where are AI technologies being used nowadays and where will they come later?”

Before we judge…

R. Erdem Uysal

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store